WPS 2019

Dış ilişkiler sorumlumuz ve Atlantik Anlaşması Derneği Kadın, Barış ve Güvenlik Çalışma Kolu temsilcimiz Selin Yılmaz bugün NATO Genel Sekreteri Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Sayın Clare Hutchinson ile bir toplantıya katıldı. Online gerçekleşen toplantıya diğer çalışma kolu temsilcileri ve ilgili ATA-YATA üyeleri katıldı. Toplantı sırasında Bayan Hutchinson tarafından kadının barış ve güvenlik alanında korunmasının yalnızca cinsel saldırıların önlenmesi boyutunda ele alınmayacağı, insan hakları yönünden ve kadınların güvenlik alanına aktif katılımının arttırılması üzerine de yoğunlaşılacağı söylendi. NATO Genel Sekreteri Sayın Tacan İldem’in konuya olan desteğinin ve bizlerin çabalarının bu alanda fark yaratacağına inandığını ve önümüzdeki yıl ne kadar ilerlediğimizin somut verilerle ölçüleceği belirtildi.