18 Haziran 1954 tarihinde kurulan Uluslararası Atlantik Anlaşması Derneği(Atlantic Treaty Assosiation – ATA), üye ülkelerde Atlantik ittifakının ideallerini anlatmak maksadıyla kurulmuştur.

 

 

1957 yılında Türk Atlantik Konseyi Derneği kurulmuş ve Atlanik Anlaşması Derneği tarafından Türkiye’yi ATA’da temsile yetkili dernek olarak tanınmıştır.

 

 

1963 yılında Atlantik Genç Liderler Derneği adı altında kurulan ve YATA’nın öncülü kabul edilen AAYPL Oxford Universitesinde kurulmuştur.

 

 

 

 

1985 yılında ilk YATA toplantısı kabul edilen Danimarka Atlantik Genç Semineri (DAYS) toplanmış ve o yıldan beri her yıl düzenli olarak toplanmaktadır.

 

 

 

1996 yılında Uluslararas Atlantik Anlaşması Derneği, aldığı yönetim kurulu kararıyla Genç Atlantik Anlaşması Derneği olan YATA’yı kurmuştur.

 

 

 

2003 yılında ilk uluslararası YATA Toplantısı yapılmış ve üye ülkelerden gençler Brüksel’de toplanmıştır.

 

 

 

 

2006 yılında Türk Atlantik Konseyi Derneği, YATA network’ünün Türkiye ayağını teşkil edecek Türk Atlantik Gençlik Konseyi’ni kurmuştur.

 

 

 

Kasım 2006 tarihinde YATA Türkiye ilk etinliğini düzenlemiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde Maslak Harp Akademilerinde Barış İçin Gençlik Uluslararası Etkinliğini düzenlemiştir.

 

 

 

2015 tarihinde YATA International ve NATO Parlamenterler Assamblesi arasında varılan mutabakata göre ulusal YATA Bölümleri, ülkesindeki ulusal NATO PA komisyonları içine entegre edilmesi süreci başlamıştır. İlk aşamada YATA üyeleri NATO PA komisyon toplantılarına katılma ve YATA üyelerinin uluslararası toplantılara ulusal NATO PA delegasyonu içinde katılmasına karar verilmiştir.