NATO’s Future 2018

10-13 Kasım 2018 tarihleri arasında YATA Almanya tarafından Berlin’de beşincisi gerçekleştirilen NATO’s Future seminerine YATA Türkiye’yi temsilen Emine Gülnihal Yolcu katıldı.

Seminerde üç ana başlık altında üç çalışma grubu NATO’nun Brüksel zirvesinden sonra atacağı adımlar konusunda öneriler üzerinde tartışmıştır. İlk grup birlik içindeki ilişkilerin devlet-toplum ve uluslararası ilişkiler bağlamında nasıl sürdürülmesi gerektiği konusunu tartışırken ikinci grup NATO üyesi ülkelerinin NATO savunmasına katkıda bulunmaları gereken %2’lik harcamalarının hangi alanda kullanılması gerektiğini konuşmuştur. Üçüncü ve son grup ise NATO’nun birlik içinde olmayan ya da ortak olduğu ülkelerle ilişkisinin nasıl olması ve neye göre düzenlenmesi gerektiğini tartışmıştır. Bu konular üstüne ayrıca konuyla ilgili uzmanlar da sunumlarını yapmış ve bu üç çalışma grubu hem kendi içindeki tartışmalar ve sunumlar doğrultusunda toplamda on beş olmak üzere beşer tane öneri sunmuştur. Seminere kabul edilen her katılımcı bu üç ana başlıktan birini seçerek onunla alakalı bir yazı hazırlamış, bu yazılar tartışma grupları için bir başlangıç noktası olmuş ve bu yazılar üzerinden tavsiye üretilmeye çalışılmıştır.

2 gün süren seminerin ardından NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg’in de katılımıyla “NATO Talk around the Brandenburger Tor” adlı konferans gerçekleştirilmiştir. Konferansta Avrupa Ordusu, Almanya-NATO, Avrupa Birliği ülkeleri-NATO ilişkileri ağırlıklı olarak tartışılırken; genel sekreterin konuşması ve ona yöneltilen sorular da öne çıkmıştır. Sekretere katılımcıların seminer sonunda çalışma gruplarının ortaya attığı ve oylama sonucu seçtiği iki soru da katılımcılar tarafından yöneltilmiştir.