Kamuoyuna Arz Olunur

Kamuoyuna arz olunur

Son zamanlarda sosyal medya ve basılı medyada YATA Türkiye hakkında çıkan asılsız ve maksatlı haberler hakkında açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

Bugüne kadar kurumumuza saldıran anonim şahısları muhatap almadığımız gibi bundan sonra da almayacağız. Ancak kamuoyunda yaratılmaya çalışılan maksatlı algı sebebiyle YATA Türkiye’nin vatanperver mensuplarının sivil diplomasi alanında ülkemiz için yaptıkları çalışmalara gölge düşmesini önlemek maksadıyla bir defaya mahsus olmak üzere açıklama yapmak lüzum gelmiştir.

Türk Atlantik Konseyi derneği NATO üyesi ülkelerde faaliyet gösteren Atlantik Anlaşması Derneği (ATA) ağı içide Türkiye’yi temsile yetkili derneğidir. Bu yetki NATO veya bir başka harici kurum tarafından değil doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından verilmektedir.

Kurumumuz “NATO’nun Gençlik Örgütü” olmayıp, Dışişleri Bakanlığımız mensuplarınca kurulan Türk Atlantik Konseyi derneğinin çatısı altında faaliyet göstermekte olup YATA ağı içerisinde ülkemizi temsile yetkili kurumdur.

Bu alanda akademisyenler, emekli diplomatlar, emekli silahlı kuvvetler mensupları ve özel sektör temsilcileri ile üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerin bir araya geldiği, kendi ülkelerinin bakış açılarını aktardığı ve ortak bir noktaya erişmeye çalıştığı toplantılar düzenlenmektedir. Bazı toplantılarda alınan kararlar doğrudan NATO’ya ve üye ülkelere tavsiye kararı olarak iletilmektedir. Bu kapsamda NATO Parlamenterler Assamblesi Türkiye grubu milletvekillerimiz ile işbirliği içinde hareket edilmektedir.

Kurumumuzun yegane mali destekçisi ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olup başkaca yerli ve yabancı şahıs veya kurumdan maddi destek almamaktadır. Tüm faaliyetlerimiz ve yönetim kadromuz şeffaf olup internet sitemizde ilan edilmiştir.

Gerek ideolojik gerekse dış kaynaklı tüm saldırılara rağmen YATA Türkiye, ülkemiz resmi makamlarıyla işbirliği halinde ülkemizin itibarını yükseltmek, Türk güvenlik kaygılarını yurt dışında seslendirmek ve geleceğin diplomatlarını yetiştirmek amacıyla çalışmalarına devam edecektir. Üyelerimiz hakkında mesnetsiz iddiaların devam etmesi halinde hukuki süreç başlatmaktan çekinmeyeceğiz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Av. Emir Abbas Gürbüz

Türk Atlantik Gençlik Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı