Türk Atlantik Gençlik Konseyi (YATA Türkiye), gençleri uluslararası güvenlik ve dış politika konularında bilgilendirmeyi amaçlayan ve bu amaç doğrultusunda organizasyonlar ve etkinlikler düzenleyen bir gençlik teşkilatı ve düşünce kuruluşudur.
YATA Türkiye, 1954 yılından beri faaliyet gösteren Türk Atlantik Konseyi Derneği’nin yönetim kurulu kararıyla 15 Temmuz 2005 tarihinde kurulmuştur ve Türk Atlantik Konseyi Derneği’nin gözetiminde faaliyet göstermektedir.
YATA Türkiye; aynı zamanda 1996 yılında Uluslararası Atlantik Antlaşması Derneğinin himayesinde kurulmuş olan Genç Atlantik Antlaşması Derneğinin (YATA International) Türkiye kolunu oluşturmaktadır.YATA Türkiye

  • Geleceğin diplomatlarını ve akademisyenlerini yetiştirmek,
  • Ülkemizi uluslarararsı alanda temsil etmek
  • Geleceğin siyasi liderleri arasında güçlü bir ağ oluşturmak,
  • NATO üye devletleri, NATO Barış için Ortaklık ülkeleri ve NATO gözlemci ülkeleri gençleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek,
  • Toplumu uluslararası güvenlik konularında bilgilendirmek,
  • Genç liderleri TransAtlantik Güvenlik ilişkileriyle bağlantılı hale getirirken, aynı zamanda bu ilişkilerin geleceğini şekillendirmelerine yardımcı olmak,
  • NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi gibi güvenlik konusunda kilit öneme sahip örgütler arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Atlantik Anlaşması Derneğinin yapmış olduğu çalışmalara katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulmuştur.

Bütün bunlarla birlikte teşkilatımız, yeni ve somut dostluklar kurabilmemize olanak sağlarken; farklı kültürler arasında bağlar oluşturabilmemize de yardımcı olmaktadır.
Birlikte sadece belli bölgelere özgü değil, bütün dünyayı kapsayabilecek, saygının, barışın, güvenliğin hüküm sürdüğü daha iyi bir dünya oluşturabileceğimize inanıyoruz.
Buna ilaveten YATA, NATO ve komşu ülkelerden katılımcıların da yer aldığı organizasyonlar, toplantılar, stajlar, sertifika programları, seminerler, çalışma atölyeleri gibi geniş çapta etkinliklere sahiptir. Büyük bir bölümü üniversite öğrencileri olmak üzere; akademisyenler, devlet adamları, kabine üyeleri, her kademeden askeri yetkililer ve gazeteciler gibi çok geniş yelpazeden insanlar, bu etkinliklerde katılımcı olarak yer almaktadırlar.